Izba tradycji

Od 2010 roku opiekujemy się Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego znajdującą się na końcu peronu I na dworcu PKP w Nowym Sączu.  Ekspozycja została utworzona w 2006 roku z inicjatywy dyrekcji PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu w ramach obchodów rocznicy 130-lecia kolei w Nowym Sączu. Izba składa się z trzech pomieszczeń, w których urządzono wystawy zabytkowych urządzeń, książek, biletów, tablic i znaków. Przed budynkiem izby znajdują się dwa krótkie ekspozycyjne odcinki toru kolejowego na którym zostały ustawione wózki torowe, a obok niego znaki oraz semafor. Ekspozycję udostępniamy zwiedzającym w trakcie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie jak np. Dni Techniki Kolejowej czy Dzień Kolejarza. Indywidualne zwiedzanie izby tradycji jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu, w godzinach popołudniowych.

W razie zainteresowania zwiedzaniem prosimy o kontakt.

 

30.10.2020 r.

Dzięki współpracy z PKP PLK pozyskaliśmy w drodze darowizny aparat blokowy z posterunku Stróże Sr4. Urządzenie to służy do zabezpieczenia przebiegów pociągów. Urządzenie wzbogaciło zbiory Izby Tradycji w Nowym Sączu.