Działalność

Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zawiązało się w 2007 roku jako grupa pasjonatów kolei.   W 2008 roku nieformalna jeszcze grupa zorganizowała po raz pierwszy Dni Techniki Kolejowej w Nowym Sączu, a także współorganizowało Małopolski Pociąg do Przyjemności.  W roku 2009 stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS.

Od 2009 roku opiekujemy się Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Sądeckiego znajdującą się na końcu peronu I na dworcu PKP w Nowym Sączu – jest to jednocześnie oficjalna siedziba Stowarzyszenia i miejsce spotkań klubowych.

Od 2011 roku zajmujemy się także organizacją przejazdów turystycznymi pociągami retro malowniczą trasą Galicyjskiej Kolei Transwersalnej na odcinku z Nowego Sącza do Chabówki.

 Czym zajmujemy się na co dzień?

– Organizujemy wspólne wycieczki kolejowe, zwiedzamy ciekawe miejsca związane z koleją w Polsce i w Europie.

– Bierzemy aktywny udział w konsultacjach polityki transportowej, przekazujemy nasze uwagi do rozkładu jazdy, inicjujemy zmiany z korzyścią dla pasażera.

– Występujemy do spółek kolejowych z pomysłami zmian i usprawnień.

– Prowadzimy forum dyskusyjne, śledzimy i komentujemy aktualne wydarzenia ze świata kolei w regionie i nie tylko.

– Od 2017 roku prowadzimy  sekcję modelarską, na szczególną uwagę zasługują kolekcje modeli w skali H0, a także imponujące modele kartonowe lokomotyw i wagonów w skali 1:25, niektóre długości ponad 1 metra!

– Współpracujemy ze Skansenem Taboru Kolejowego w Chabówce, w sezonie letnim działamy jako wolontariusze przy obsłudze pociągów historycznych.

– Współpracujemy z PKP PLK w zakresie akcji „Bezpieczny Przejazd”.

– Prowadzimy prace konserwatorskie przy Izbie Tradycji, udostępniamy wystawę dla grup zorganizowanych i wycieczek.

– Rozwijamy kontakty międzynarodowe – w roku 2014 rozpoczęliśmy współpracę z miłośnikami kolei ze Słowacji!

– W 2013 roku zainicjowaliśmy akcję „Teraz Twoja Kolej” – promującą zalety transportu kolejowego na Sądecczyźnie, cały czas ją rozwijamy.

– Od 2015 roku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i PKP Cargo realizujemy projekt Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej.

Jeżeli masz pytania, pomysły, a może chcesz się do nas przyłączyć?

Zapraszamy Cię serdecznie!

Członkostwo w Nowosądeckim Stowarzyszeniu Miłośników Kolei jest możliwe dla każdej pełnoletniej osoby po odbyciu stażu kandydackiego. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mail: retro@nsmk.pl