Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Witamy na naszej stronie internetowej!

Jesteśmy organizacją non-profit zrzeszającą pasjonatów i sympatyków kolei. Poprzez aktywność w Stowarzyszeniu realizujemy nasze pasje i zainteresowania. Są wśród nas kolejowi podróżnicy, modelarze, technicy, historycy, fotograficy. Wspólnie działamy na rzecz promocji i rozwoju transportu kolejowego. Wymieniamy doświadczenia i opinie. Nie zapominamy o historii. Prowadzimy małe muzeum kolei w Nowym Sączu przy ulicy Kolejowej 21. Organizujemy promocyjne przejazdy zabytkowymi pociągami retro.

Informacje o przejazdach pociągów retro znajdą Państwo na stronie www.kolejegalicyjskie.pl

Jeden z pociągów retro zorganizowanych przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei na stacji Kraków Główny.

 


Nowy Sącz, 01.10.2021 r.
Ogłoszenie
Działając w oparciu o § 19 i § 20 statutu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei Zarząd NSMK zwołuje Walne Zebranie Członków które odbędzie się w biurze obsługi projektu na terenie dworca PKP w Nowym Sączu w następujących terminach:
– w dniu 30.10. 2021o godzinie 18 a w przypadku braku wymaganej liczby obecnych osób w terminie drugim,
– w dniu 30.10. 2021o godzinie 19 bez względu na ilość osób zebranych.
Tematami Walnego Zebrania będą:
– rozliczenie zarządu z kończącej się kadencji,
– rozliczenie komisji rewizyjnej z kończącej kadencji,
– przeprowadzenie wyborów do zarządu stowarzyszenia
– przeprowadzenie wyborów do komisji rewizyjnej
– sprawy bieżące
W związku z ważnością podejmowanych spraw obecność obowiązkowa.
Za Zarząd NSMK